OM
   
     
     
  IV  
  III  
  II  
  I  
     
     
     
 
info[at]madamecryptica[dot]com
 
     
     
---------------------------------------------------------------
     
 

Nσƈƚυɾɳαʅ ɳσʂҽɠɾιɳԃ


ɨ ֆɛɛ ɮʀɨɢɦȶ ɮʀɨɢɦȶ
ȶɦɨռɢֆ
ɨռ ȶɦɛ ռɨɢɦȶ ռɨɢɦȶ
ȶɦɨռɢֆ ʀɨɖɨռɢ օռ
ʏǟառɨռɢ ɦօʀֆɛֆ

Abʟɛιʂɱ ʍօռɛȶɨʐɛɖ

ǟռɖ
ȶաօ-ɖǟʏֆ օʟɖ քօʀʀɨɖɢɛ
ʀǟιռʂ օռ ʏʀ ɮօɖʏ
ʊռɛӼքɛƈȶɛɖʟʏ ǟռɖ
ʊռɖɛֆɨʀǟɮʟʏ

ȶɦɨֆ ֆʊքքօֆȶ ȶօ ɮɛ
ʍʏ ɦǟքքʏ քʟǟƈɛ
ɮʊȶ
ȶɦɛ ֆʍǟʟʟ ǟֆֆ ǟʟɮʊʍ
ɨ ɛռʋɨֆɨօռɛɖ
ɨֆ ռօաɦɛʀɛ ȶօ ɮɛ ֆɛɛռ

ֆɦʀɨռӄ աʀǟք ɨռ ȶɦɛ ʍɨɖɖʟɛօʄ ȶɦɛ ɖǟʀӄռɛֆֆ
ƈʊɖɖʟɨռɢ աɨȶɦ ʍʏ ƈɦɨռռʏ ƈɦɨռ ƈɦɨռ

ɮʊȶ ɖօռ’ȶ
ʀɛɢʀɛȶȶɨ ʏօʊʀ
ʄօʀɢɛȶȶɨ
ɛʋɛռ աօʀֆɛ
աɨȶɦօʊȶ ɨȶ

ʍɨƈɛ ɖǟռƈɛɖ օռ ȶɦɛ ȶǟɮʟɛ, ʝʊֆȶ ʟɨӄɛ ʊֆ
ɦǟʋɛռ’ȶ ǟƈȶʊǟʟʟʏ ֆɛɛռ ȶɦǟȶ ɮʊȶ
ɨȶ աǟֆ քʀօɮǟɮʟʏ ɖǟʀӄ աɦɛռ ɨȶ ɦǟքքɛռɛɖ

ȶʀɨƈӄʟɛ-ɖօառ ƚσɳɛʂ
ƈօʊʟɖ ɨȶ քօֆֆɨɮʟʏ աօʀӄ?

ɮɛƈǟʊֆɛ ɨ ֆʟɛɛք ֆօ ʍʊƈɦ
ʍʏ ʀɛǟʟɨȶʏ ɢɛȶֆ ǟ ɮɨȶ ɖɨֆȶօʀȶɛɖ


- ʍǟɖǟʍɛ ƈʀʏքȶɨƈǟ, Aֆքö, ɖɛƈ 1ֆȶ, 2021Oυƚʂιԃҽ Mυʂιƈ (OM) is a series
of commissioned ambient releases by
visual artists, composers and musicians,
initiated by ʍǟɖǟʍɛ ƈʀʏքȶɨƈǟ in 2021.Financial Support by the City of Stockholm